top of page
iphone

Contact

Address

Factory: Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Representative Office: số 45 đường 45, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Contact

  • Facebook

Opening Hours

Mon - Fri

7:00 am – 5:00 pm

Saturday

7:00 am – 5:00 pm

​Sunday

Off

(+84) 765-338-339

bottom of page